LES FESTES

Els musulmans tenen dues festivitats Eid al-Fitr i Eid al-Adha. És celebrat pels creients visitant les llars. Tots se sentin junts. Per tradició els nens reben regals, les gratificacions i els dolços lliurats pels seus sers estimats com a símbol d'amor. La forma de desitjar una feliç festa és pronunciant les paraules: Eid Mubarak! 

La fi del dejuni (Eid Al-Fitr)

Significa la fi del Ramadan, la nit anterior al primer dia d'aquesta festa també es considera particularment favorable. Al matí d'hora, la comunitat en conjunt realitza oracions i celebra un desdejuni que marca la fi del dejuni del mes mes important per al món musulmà.

La festa del sacrifici (Eid Al- Adha)

És representada pels musulmans de tot el món amb l'ofrena d'un sacrifici del xai, com a acció de gratitud per a Déu per salvar la vida del fill del profeta Abraham. Amb aquesta festivitat, els musulmans recorden que l'Islam, ja que ningú mostre millor la seva obedencia que Abraham qui va estar disposat a sacrificar al seu propi fill com a prova de la seva lleialtat a Déu.