INTRODUCCIÓ

L'Islam, és com una fe, significa rendir-se total i sincerament davant Déu per poder portar una vida de pau i tranquil·litat.La pau s'aconsegueix a través d'una obediència activa als manaments revelats per Déu, doncs Déu és El Just, La Pau.

No va ser Muhammad (amb ell la pregària i la Pau) sinó Adán (la Pau sigui amb ell) qui va portar per primera vegada l'Islam a la humanitat. Llavors, cada Profeta i Missatger va venir per exhortar a la gent a entendre clarament els manaments de Déu. Oferien ensenyaments rellevants als seus temps, fins que Déu va escollir al Profeta final, Muhammad (amb ell la pregària i la Pau), per fer-li descendir l'últim missatge per a la humanitat, conegut com l'Alcorà.

Allah és una paraula àrab que significa "L'Única i Veritable Divinitat", el nom propi de l'Únic Déu que va crear els cels i la terra.