6 PILARS DE LA FE

 Els musulmans plantegen que la creença dins de l'Islam té sis pilars que la conforma; conforme a l'Alcorà tots els musulmans han de creure en Déu, Els seus àngels, Els seus Llibres, Els seus profetes, la predestinació, i en la propera vida.

1r Pilar: Déu

Els musulmans creuen en Déu únic que és suprem i etern, infinit i poderós, misericordiós i compassiu, creador i proveïdor. Perquè aquesta creença sigui eficaç, requereix una gran confiança i esperança en Déu.


2n Pilar: Els ángels

Són éssers espirituals. No senten cap classe de desig físic ni necessitat material. Dedican els dies i les nits a l'adoració de Déu. Existeix una multitud d'ells i cadascun està encarregat d'un determinat haver de. Si no podem veure els àngels a simple vista, això no vol dir necessàriament la seva existència real. La creença en els àngels procedeix del principi islàmic que el saber i la veritat, no es limiten al coneixement.

3r Pilar: Creença en totes les escriptures

Els musulmans creuen en totes les escriptures i revelacions de Déu. El sagrat Alcorà és el únic llibre autèntic i complet de Déu que existeix avui dia. Ha estat protegit per Déu contra qualsevol classe de mal. Per aquest motiu, l'Alcorà és l'escriptura que serveix de norma o criteri per jutjar totes les altres escriptures.  

4t Pilar: Creença en tots els missaatgers enviats per Déu

Els musulmans creuen en tots els enviats de Déu sense fer distinció entre ells. Totes les nacions a través dels temps van tenir un missatger enviat per Déu. Van ser triats per Déu per ensenyar a la humanitat i lliurar, el seu missatge diví. El profeta Muhammad, es distingeix entre ells com l'Últim Missatger, alguns dels grans enviats en l'Alcorà són Nóe, Abraham, Ismael, Moisés, Jesús i Muhammad.  

5è Pilar: Creença en el dia del judici final

Els musulmans creuen en el Dia del Judici Final. Aquest món arribarà a la seva fi algun dia i es farà justícia amb tots. Tot el que es fa en aquest món, cada intenció, cada moviment que es realitzen, tots els pensaments i totes les paraules que es diuen estan explicats i conservats en registres exactes. Tot això sortirà el Dia del Judici.Les persones que tinguin bons expedients seràn premiades amb generositat i acolliments als cels de Déu, i els qui tinguin mals expedients seran castigats i llançats a l'infern. Només Déu coneix la naturalesa real del cel i l'infern i la descripció exacta de tots dos. Tots els actes són visibles per a Déu i explicats pels seus àngels.

6è Pilar: La predestinació

Els musulmans creuen en el coneixement de Déu . La creació de totes les criatures i éssers vivents són per desig de Déu. Creuen que tots els esdeveniments siguin bons o dolents, beneficiosos o no, ocorren per la predestinació d'Al·là.