5 PILARS DE L'ADORACIÓ

 Els pilars de l'Islam són uns actes que cada musulmà ha de realitzar. Són 5 indispensables pilars que constitueix l'islam de cadascun, i amb la falta d'algun d'ells no serà un islam complet, i clar, no podrà després gaudir de la promesa d'Al·là en l'altra vida.

1r: El testimoni (Shahada)

 La Shahada és la clau de la fe, és la que et fa creure en els àngels, en els missatgers, les escriptures, la destinació, la seva ben i el seu mal, és tota la fe, i tot l'islam, és la vida del musulmà.

Amb la Shahada declaran que creuen en Allah, en la seva existència, i que Muhammad és el seu profeta i missatger, declaran que creuen en tot l'Islam com la veritable religió que va ser revelada per corregir i substituir totes les religions que van ser revelades abans d'ell.Declaran que no són esclaus de ningú excepte de Allah, que no segueixen a ningú, només segueixen en el que ell et diu en el seu llibre (el Coràn), només obeeixes les seves ordres. Tot el que fas sense excepció és per complir la teva deure servir a Allah, per poder gaudir de la seva recompensa en l'altra vida. Declares que creus en Allah i que és únic, ningú comparteix amb el poder, Ell és qui té el poder absolut.

2n Pilar: L'oració (As-salat)

L'oració té una gran importància en l'Islam; purifica a la persona dels pecats, obre el pit, il·lumina el cor i concedeix serenitat, calma i pau a la ment. Establir l'oració té com a benefici màxim aconseguir l'amor i la complacencia d'Al·là, i per tant obre les portes del Paradís.

És realitzada cinc vegades al dia (de l'alba, del migdia, de la mitja tarda, del crepuscle i de la nit) orientada cap a la Meca (La Mesquita Sagrada).

3r Pilar: L'almoïna obligatòria (Zakat)

El tercer pilar de l'Islam, és el símbol de la solidaritat, una purificació de l'ànima. És tan important com l'oració. L'almoïna consisteix que qualsevol musulmà dongui una determinada quantitat de diners o una altra classe de béns materials, a gent que ho necessita.

4t Pilar: El dejuni (Sawm)

Aquest pilar és un dels quals fan sentir el dolor dels més necessitats, fa sentir la seva gana i la seva tortura. Es tracta de dejunar cada dia del mes de ramadà, des del clarejar fins a la posta del sol, no es pot ni menjar ni beure, ni mantenir relacions sexuals, però a partir de la posta de sol fins al següent clarejar es pot fer el que es desitja intentant no sobrepassar-se.En el mes de ramadan (novè mes del calendari lunar) els musulmans han de ser més solidaris, les mesquites han de ser més plenes fos de les hores d'as-salat obligatòria, s'han de donar més almoines, fer el bé en tot sentit més que de l'habitual...Aquest mes pot ser comparat a un hipermercat comercial, cal aprofitar de tots les seves ofertes ja que les recompenses durant Ramadà són multiplicades. Ramadan compta amb una nit en la qual una sola salat val mes que estar orant durant mil mesos. Aquesta nit pot ser trobada en els imparells de l'ultimo terç del mes, però desconeixem amb certesa que nit és. Ramadan és el mes en el qual es donen recompenses grans per fer poc, i per això cal aprofitar-ho per aconseguir el màxim possible.


5è Pilar: La peregrinació (Al hajj)

La peregrinació és l'únic pilar que és obligatori fer-ho una vegada en la vida, és obligatori per tots aquells que tenen capacitat de viatjar i suportar el dur procediment, però el existència fonamental és la capacitat econòmica, per a les despeses del viatge, ja que ha de ser amb els seus propis mitjans.
Una vegada ets allà ja no estaràs obligat a repetir-ho, encara que pots fer-ho tantes vegades que vulguis. La peregrinació és la trobada de tots els musulmans, té un immens valor, ja que si ho realitzes adequadament i amb fe plena en Al·lah, neteges els teus pecats passats per sempre, i començaràs de nou sense cap punt negre en el teu llibre de fets.